مشاوران سیستم

پرسش و پاسخ متداول

بهترین نشانه لزوم بهبود تدریس، وجود فاصله زیاد است بین آنچه در دانشگاه آموزش داده می شود با آنچه در محل کار از حسابدار انتظار می رود. وقتی رشته حسابداری در گروه علوم کاربردی طبقه بندی می شود، پذیرش این رشته در دانشگاه پیام نور چه معنایی دارد؟ حل کردن مسایل و پرسش ها در کلاس ها، فقط برای پاسخ به آزمون مقطع بالاتر مفید است و برای ورود به بازار کار کافی نیست. دوره های کاربردی مرکز آموزش حسابداران خبره، جامعه حسابداران رسمی، سازمان مدیریت صنعتی و ده ها مرکز آموزشی دیگر، نمونه روشنی از عدم کفایت آموزش های مفهومی در دانشگاه هاست.

بدون تردید باید در محاسبات تجدید نظر کنید و نباید ارقام اشتباه در صورت های مالی درج شود. ولی به طور کلی اگر مانده کالای در جریان ساخت داشته باشید، همانند سایر موجودی ها، حساب دائم تلقی و از طریق تراز اختتامی به سال مالی بعد منتقل شده و در سال مالی جدید با تراز افتتاحی، باز می شوند.

براساس تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بنگاه های اقتصادی می توانند مخارج مربوط به ورزش و خدمات رفاهی پرسنل خود را از محل مبالغ ارزش افزوده خود تهاتر نمایند.

۱- ذخایر فنی پایان سال قبل 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم ۳- حق بیمه بیمه های اتکایی 4- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه ای ۵- بهره سپرده های بیمه بیمه گر ۶- سایر درآمدها بعد از کسر هزینه های آنها

جایگاه تعهد صاحبان سهام در سرفصل حساب های دریافتنی و جایگاه تعهد سرمایه سهام عادی تعهد شده در بخش حقوق صاحبان سهام می باشد.

افشاء حسابداری پیمانکاری درصورت سود و زیان شامل درآمد شناسایی شده دوره و هزینه شناسایی شده دوره درخصوص افشاء رویه های حسابداری باید روش تعیین درآمد و روش های تعیین مرحله تکمیل کار افشاء گردد.

نحوه برخورد با درآمد شناسایی شده در پایان سال در شرکتهای پیمانکاری بر اساس درصد پیشرفت کار در گزارشات فصلی و ارزش افزوده اعمال مبلغ درآمد در هر دو می باشد. به عبارتی سیستم دائمی و ادواری به طور هم زمان استفاده می کردند؟

در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده وقتی که فروش کمتر درج گردد به عنوان عدم صدور فاکتور فروش لحاظ گردیده و جریمه ۱۰۰ % دارد.

در صورتی که در سال های گذشته رویدادهای سود و زیانی اتفاق افتاده باشد ولی به دلایل مختلف اثر و ثبت آن در سال جاری مشخص گردد اقلام مقایسه ای سال قبل باید تجدید ارائه شود و باید این گونه قلمداد شود که در سال گذشته اتفاق افتاده و در زمان تهیه صورت های مالی سال قبل وجود داشته اند.

در اجرای حسابداری مانده های اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده از سرفصل سایر حساب های دریافتنی و مانده بدهی ارزش افزوده از بابت مالیات و عوارض به سرفصل حساب مازاد ارزش افزوده منتقل می شود.

اقلام استثنائی به اقلامی اطلاق می شود که هزینه یا درآمد ناشی از آنها تکرار پذیر می باشد. مانند هزینه های ناشی از زلزله در منطقه جغرافیایی که این موضوع معمول می باشد. اقلام غیر مترقبه به اقلامی اطلاق می شود که تکرارپذیر می باشد مانند هزینه های ناشی از زلزله که در منطقه جغرافیایی که این موضوع معمول نیست.

این ماده در خصوص معاملات با اشخاص وابسته می باشد و می بایست مبلغ و نحوه معامله با این اشخاص در صورت های مالی افشاء شود.

در صورت تجدید ارزیابی هزینه های استهلاک مابه التفاوت ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی می باشد.

با توجه به اینکه حساب بانک می بایست دائما” بروز باشد در زمانی که مشخص نباشد که مبلغ واریزی به حساب توسط چه شخصی می باشد از سرفصل معین حسابی تحت عنوان حساب پرداختی نامشخص استفاده می نماییم.

در سال جاری به عنوان سود دوره در صورت سود و زیان نشان داده می شود.

زیان سنواتی مالیاتی زیانی است که توسط سازمان امور مالیاتی تایید گردیده و در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی سال های آتی در صورت وجود سود بخش مشخصی در اظهارنامه برای استهلاک آن وجود دارد.

اولین اظهارنامه ای که تا قبل از پایان مهلت قانونی (۳۱ تیر ماه) ارسال می شود اظهارنامه اصلی می باشد. در صورتی که به هر دلیلی تا قبل از پایان مهلت قانونی (۳۱ تیر ماه) اظهارنامه دیگری ارسال شود به آن اظهارنامه جایگزین می گویند. در صورتی که به هر دلیلی اظهارنامه دیگری تا ۱ ماه پس از مهلت قانونی ارسال شود به آن اظهارنامه اصلاحی می گویند.

در صورتی که اشخاص حقوقی تا پایان سال ۹۴ تجدید ارزیابی نمایند مبلغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب مازاد تجدید ارزیابی منتقل و بارعایت استانداردهای حسابداری و شرایط آیین نامه اجرایی از مالیات معاف می باشد. در اصلاحیه قانون مالیات های مسقیم افزایش بهای ناشی از تجدید و ارزیابی دارایی ها مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نیست.

در زمانی که در پایان دوره مالی یا در پایان دوره گزارش گیری، مستندات خرید کالا دریافت نگردیده باشد، از یک سرفصل معین به نام معلق از خرید استفاده می شود.

درصورتی که دارایی استهلاک پذیز باشد براساس عمر باقی مانده دارایی حساب مازاد تجدید و ارزیابی به مرور مستهلک و به سرفصل سود انباشه منتقل می شود.

در عمل می توان گفت که ریال موجودی ها به صورت ادواری انجام پذیرفته به دلیل انکه عملیات قیمت گذاری معمولا به صورت ماهانه انجام می پذیرد و مقدار کالا به صورت دائمی نگه داری می شود که همان سیستم دائمی است.

مبلغ قابل بازیافت پیمان ها به عنوان حساب دریافتنی در صورتهای مالی طبقه بندی می گردد.