فرزانگان

مدیر عامل : آقای عبداله حقیقت

زمینه فعالیت : ماشين هاي اداری و محصولات و خدمات

 

شرکت فرزانگان فارس نيکو در سال 1374 در تهران تأسيس گرديد. در سالهای ابتدای تاسيس عمده فعاليت های شرکت در آغاز، در دو زمينه ماشين هاي اداری و محصولات و خدمات بوده است.
هم اکنون اين گروه مفتخر است که در زمينه های مختلف من جمله بازرگانی ، توليد و ساخت قطعات ، ساختمانی ، پتروشيمی و ... در حال فعاليت بوده و جزء پيشروان در صنايع و فعاليت های تجاری مي باشد.
اين شرکت با بهره گيری از متخصصين و مديران مجرب، به تدريج تبديل به يکی از فعال ترين گرو های سرمايه گذاری در ايران گرديد. ورود فرزانگان فارس نیکو به بازار همگام با اولويت کسب رضايت مشتری موجب جذب بسياری از مخاطبين جهت  استفاده از محصولات و خدمات اين شرکت شده است.

اهداف گروه ما:

  •  خلق فرصت های کارآفرینانه و تمرکز در تخصصی نمودن کسب و کارهای تولیدی و بازرگانی مانا
  •  ایجاد ارزش و جلب رضایت ذینفعان سازمان
  • نتیجه گرایی و خلق ارزش پایدار به منظور خشنود سازی صاحبان سهام
  • توسعه نوآفرینش و نوآوری 
فرزانگان