شکوفامنش

مدیر عامل : آقای شگفتی

زمینه فعالیت : واردات

 

 • ایمان به خداوند

  ایمان و اعتقاد قلبی به ارزش‌های معنوی، رهنمای راه شکوفاست؛ چراکه معتقدیم ایمان تضمین‌کننده‌ی سعادت دنیوی و اخروی است. ما در هر لحظه و هر مکان، چه در زندگی شخصی و چه در تصمیمات حرفه‌ای به اصول و ارزش‌های دینی پایبندیم.

 • اصالت و صداقت

  دارایی شکوفا بیش از آنکه مادی باشد معنوی است. ما هرآنچه که داریم را مدیون اعتباری هستیم که در طی چهار نسل به دست آورده‌ایم. تعهد و حفظ ارزش‌های بنیادی در روابط کاری و حرفه‌ای، اولویت اصلی گروه شکوفاست.

 • شراکت پایدار

  تجارت در شکوفا بر پایه‌ی روابط قوی و مستحکم بنا شده است. این همکاری‌ها برای شکوفا ارزشمند هستند چراکه در پی فداکاری، شکیبایی و ایجاد چشم اندازهای مشترک پدید آمده‌اند. در باور ما، وفاداری و داشتن حسن نیت در ارتباط با شرکا و همکارانمان از جایگاه بالایی برخوردار است.

 • همکاران شکوفا

  افرادی که در شکوفا کار می‌کنند، از با ارزش‌ترین منابع این مجموعه هستند. در این راستا، ما بر اصول همکاری(کار گروهی) متقابل و جذب استعدادها متمرکز هستیم. اعتماد و توانمند سازی اعضای شکوفا از طرفی به کیفیت خدمات ما می‌افزاید و از طرف دیگر فرصت‌های بیشماری را برای پیشرفت پیش روی کارمندان می‌گذارد.

شکوفامنش