خزانه

دریافت و پرداخت (خزانه)

کنترل و نگهداری کلیه اطلاعات چکها و اسناد دریافتی از مشتریان و وجوه نقد و بانک از اهمیت فوق العاده ای برای شرکتها برخوردار است از آنجائیکه آخرین مرحله و غایت فعالیتهای اقتصادی دریافت بهای کالا و خدمات است وجود یک سیستم که بتواند اطلاعات اسناد را نگهداری کند ضرورت می یابد از سوی دیگر ضرورت پاسخگویی به سهامداران و شرکاء نیز به اهمیت وجود سیستم خزانه تاکید دارد. در گذشته سازمان ها و بنگاههای اقتصادی کوچک بودند. بنابراین این بخش نیز چندان برجسته نبود . امروزه به جهت گستردگی سازمانها و فاصله میان مدیریت و مالکیت موجب شده است پیچیدگی های خاصی نیز در جریان عملیات جاری پیش آید که بجز برخورداری از سیستم های قوی کسی از عهده آن برنخواهد آمد. این زیر سیستم با نام دریافت و پرداخت هم شناخته میشود.

ویژگی‏ ها و امکانات:

•    قابلیت بررسی حساب بانکی جهت وجود چک برگشتی از حساب در هنگام دریافت چک

•   عملیات دریافت و پرداخت (نقد-چک-حواله) به صورت همزمان در یک شماره سند دریافت/پرداخت

•    امکان چاپ رسید (نقد-چک-حواله) به صورت برگه های مجزا و یکجا در یک برگه

•    تعیین تیپ دریافت کننده (شخص-بانک-صندوق-تنخواه حساب) در هنگام صدور سند دریافت و پرداخت

•    امکان انتخاب فاکتورهای خرید و فروش جهت تسویه در سند دریافت و پرداخت جهت تنظیم هر نوع دریافت مربوط به هر یک از فروش های مرحله ای بعد از همان تاریخ فروش

•    امکان ثبت سند مستقیم (دریافت و پرداخت) شخص به شخص- حساب به حساب

•    امکان نمایش گردش ارزی دفاتر صندوق و بانک درصورتی که نوع ارزی برای بانک و یا صندوق انتخاب شده باشد

•    امکان مغایرت گیری بانکی به صورت خودکار از طریق خواندن از فایل بانکی در فرم دفتر بانک

•    امکان ثبت هزینه (حساب) در سند دریافت

•    کلیه عملیات مالی و خزانه داری از لحاظ دریافت و پرداخت تمامی اسناد مالی

•    انواع انتقال های مالی بدون محدودیت (صندوق به صندوق-بانک به بانک-شخص به شخص و...)

•    امکان انتخاب چند نوع تیپ دریافت کننده/پرداخت کننده در یک سند دریافت/پرداخت

•    ثبت اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی (چک ضمانت-سفته)

•    دفتر بانک به تفکیک هر بانک با نمایش مانده بانک با امکان چاپ روی همان فرم ورود اطلاعات

•    دفتر صندوق و تنخواه به تفکیک هر صندوق و تنخواه با امکان چاپ روی همان فرم ورود اطلاعات

•   عملیات دفتر چک های دریافتی/پرداختی (پاس کردن-برگشت زدن-عودت دادن-چاپ چک) بعد از انتخاب و جستجوی چک مورد نظر فقط با کلیک زدن روی عملیات مورد نظر

•    دفتر اسناد پرداختی با توجه به جستجوی گروهی بر اساس تاریخ چک- دریافت کننده- بانک و ....

•    ثبت چک دریافتی با امکان تعیین پشت نمره غیر واقعی

•    پیگیری و بررسی وضعیت چک دریافتی از ابتدای ثبت تا وضعیت فعلی (پاس شده-برگشت خورده) با امکان جستجوی شماره چک مورد نظر (سابقه چک)

•   راُس گیری خودکار چک و یا انتخاب از دفتر چک مشتریان با تعیین درصد محاسبه سود از تاریخ مبنا و انعکاس سود متعلقه در مانده به همکاری مشتریان در صورت تنظیم کاربر

•    امکان گزارش گیری حساب با استفاده از جستجوی ویژه سرفصل حساب در سطح تفصیلی و معین

•    امکان گزارش گیری اسناد دریافتی و پرداختی به صورت (سررسید بروات-اقلام پاس شده دفتر بروات-لیست بروات باز و پاس شده) به صورت مجزا از سیستم خزانه مشاوران سیستم