حسابداری

 سیستم حسابداری

اطلاعات پایه :

 

×  تعریف درختواره ای و n  سطحی کدینگ حسابداری و تفصیلی و استفاده از حساب تفصیلی به صورت شناور در هر معین بدون هیچ وابستگی

× امکان مشاهده حسابهای  سرشاخه به هنگام معرفی کدینگ حسابداری برای حسابهای کل و معین

× امکان معرفی حساب تفصیلی در سیستم حسابداری و مشاهده آن در زیر سیستم مربوطه

× امکان مشاهده گردش حساب و مانده هر سرفصل در کدینگ حسابداری بدون نیاز  به گزارشات

× امکان انتساب گروه تفصیلی دیگر به سرفصل مورد نطر با وجود گردش حساب آن سرفصل

× امکان تغییر کد و عنوان  حساب با بروز رسانی تمام گردش های آن حساب در سند های حسابداری

× امکان جستجوی ویژه یک عنوان حساب در تمام سطوح نرم افزار

× امکان چاپ کلیه گزارشات کدینگ بدون خروج و مراجعه به منوی گزارشات
 
× امکان تعریف الگو جهت تفکیک انواع رویدادهای مالی و صدور سند اتوماتیک و برقراری سیستم حسابداری و سایر زیر سیستم ها 

رخدادها :

× رویت و نمایش گردش یک حساب در هنگام ورود و اصلاح هر گونه تغییرات با باز شدن سند حسابداری در همان مرحله بدون خروج از مرحله سند زنی

× امکان انتقال و کپی ردیف از سند های دیگر به سند در حال صدور

× امکان ذخیره موقت اطلاعات سند و بازیابی آن در حالات (هنگ کردن کامپیوتر،برق رفتن و....)جلوگیری از پاک شدن اطلاعات اسناد حسابداری قبل از مرحله ذخیره سند

× امکان تعیین مبلغ ارزی در صدور سند حسابداری

× صدور سند در سه نوع (کنترل اسناد - موقت دائم)

× امکان رویت گزارش تغییرات تاریخ و شماره سند حسابداری توسط هر کاربر در فرم فعال و قابل رویت در سند حسابداری(جعبه سیاه)

× امکان عملیات افزایش و کاهش شماره سند حسابداری ومرتب سازی شماره سند ها با توجه به تاریخ

× امکان گزارش گیری از شماره سندهای جامانده

 ×امکان کنترل تاخیر ثبتی درسند به سه شکل(هشدار ثبت،عدم ثبت،بی تاثیر)

× امکان کنترل تغییر ماهیت سرفصل های حسابداری به هنگام صدور سند حسابداری

× امکان انتخاب و انتقال هر ردیف از اسناد حسابداری به طور خودکار به سیستم نرم افزاری دفاتر قانونی به طور همزمان با تنظیم کاربر

× مرور وتصحیح اسناد در تمام سطوح کدینگ با امکان رویت ریز گردش حساب به صورت درختواره امکان رویت و چاپ کلیه حساب ها در کلیه سطوح فقط با سه دکمه  EnterوSpace و Esc همراه با اصلاح اسناد در همان گزارش

×  امکان ویرایش سند حسابداری در هنگام رویت گردش حساب با توجه به حق دسترسی کاربر

گزارشات :

× امکان گزارش گیری از وضعیت  اسناد دریافتی و پرداختی به صورت سررسید و لقلام پاس شده

× امکان چاپ دفاتر روزنامه و کل به طرح و شکل دفتر واقعی و استاندارد

× گزارش تراز ها به صورت (2 و 4 و 6 و 8،10 ،12) ستونی در کلیه سطوح(گروه کل-کل-معین و تفصیلی) با امکان تعیین شروط گزارش

× امکان گزارش گیری و چاپ مرور ماتریسی حساب ها به صورت خلاصه و ریز بر اساس محدوده تاریخی و نوع اسناد

× امکان مغایرت گیری حساب ها و ثبت مغایرت های انجام گرفته شده بدون استفاده از چاپ کاغذ

× امکان رویت و چاپ خلاصه اسناد حسابداری در کلیه سطوح تعریف حساب ها و نوع سند جهت انتقال به دفاتر قانونی

× تجزیه و تحلیل نسبت های مالی مقایسه ای همراه با امکان تعریف بی نهایت نسبت های مورد نیاز کاربر به صورت ساده و روان

× تعیین حداقل و حداکثر میزان گردش بدهکار بستانکار و مانده حساب در ماه و کنترل آن توسط مدیر (کنترل و بودجه بندی)

× نمایش گزارش گردش بدهکار بستانکار و مانده حساب به صورت نمودار در ماه های مختلف با توجه به کدینگ حسابداری بصورت نمودارهای میله ای و دایره ای و خطی.

× دارا بودن کارتابل اختصاصی کاربران و کارتابل ارتباط مستقیم با زیر سیستم ها

× گزارش ساز ویژه جهت گرفتن هرنوع گزارش در حسابداری به دلخواه کاربر

× امکان گرفتن گزارش از سالهای مالی متفاوت.

× امکان تهیه صورت های مالی با تعریف کدینگ به دلخواه کاربر