مشاوران سیستم

همایش شهریور 98

همایش شهریور 98
همایش قوانین و مقررات مالیاتی و ارزش افزوده به همراه دادرسی مالیاتی
در تهران

🔰 محتوای دوره:


1- آشنایی با قوانین مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی،

2- مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

3- آشنایی با مالیات بر درآمد اتفاقی

4- آشنایی با معافیت ها، تشویقات و جرایم مالیاتی

5- آشنایی با سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

6- بررسی هزینه های قابل قبول و استهلاکات همایش-قوانین-مقررات-و-دادرسی.jpg

7- آشنایی با مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

8- آشنایی با نحوه ابلاغ و وصول مالیات

9- حق تمبر

10- قوانین و مقررات عمومی دادرسی مالیاتی

11- نکات مهم قبل از رجوع به رئیس امور مالیاتی

12- نحوه و رسیدگی به اعتراض در مرحله ممیز کلی (رئیس امور مالیاتی)

13- نحوه و رسیدگی به اعتراض در هیئت بدوی

14- نحوه و رسیدگی به اعتراض در هیئت تجدید نظر

15- نحوه و رسیدگی به اعتراض در هیئت های 216

16- نحوه و رسیدگی به اعتراض در شورای عالی مالیاتی

17- نحوه و رسیدگی به اعتراض در 251 مکرر

18- نحوه و رسیدگی به اعتراض در دیوان عدالت اداری

19- بررسی سایر هیئت های مرتبط

20- هیئت بند 3 ماده 97

🔰 مخاطبان: مدیران مالی، مدیران عامل، مشاوران و ممیزان مالیاتی و حسابداران


🔰 اساتید همایش:


جناب آقای آرمین علیزاده: مشاور مالیاتی، مؤلف کتاب راهنمای جامع دادرسی مالیاتی


جناب آقای شورش مجیدی: مدرس دانشگاه، رئیس گروه مالیات بر ارزش افزوده


🔰 زمان برگزاری: 8 شهریور 98

🔰 محل برگزاری: تهران، ولیعصر
شامل پنل پرسش و پاسخ