مشاوران سیستم

همایش تیر 98

همایش تیر 98

🔰 محتوای دوره:


1- نحوه تکمیل اظهارنامه عملکرد

2- نحوه تکمیل صورت سود و زیان      Untitled-1.jpg

3- نحوه تکمیل جدول ترازنامه   

4- نحوه تکمیل گردش مواد و کالا

5- نحوه تکمیل سود و زیان انباشته

6- تعدیلات سنواتی

7- درآمدهای مالیات مقطوع

8- آشنایی با نحوه محاسبه بهای تمام شده

9- نحوه استفاده از معافیت های مالیاتی در اظهارنامه

10- محاسبه بهای تمام شده شرکت های پیمانکاری

درباره ی استاد آرمین علیزاده- بیشتر بدانید  


🔰 هدف دوره:

آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی به صورت کاربردی در جهت کاهش جرائم دفاع مالیاتی و توانایی احقای حق در هیئت های مالیاتی و شعب دیوان عدالت اداری


🔰 مخاطبان: مدیران و مشاوران مالی، مدیران عامل، حسابداران و ممیزان مالیاتی


🔰 استاد دوره: جناب آقای آرمین علیزاده ( مشاور مالیاتی، مؤلف کتاب راهنمای جامع دادرسی مالیاتی)


🔰 تاریخ برگزاری: 97/11/05


🔰 ساعت برگزاری: 14-9
🔰 مدت دوره: 5 ساعت
🔰 همراه با پنل پرسش و پاسخ