مشاوران سیستم

سمینار آذر 98

سمینار آذر 98

آخرین تغییرات استانداردهای حسابداری

 

انجمن مدیران مالی حرفه ‏ای ایران با مشارکت مشاوران سیستم

در تهران- دانشگاه مدیریت خوارزمی

 

اساتید و محورهای همایش:

 

 

 

moghbeli.jpg

مهندس مهرداد بشیری

مالیات بر درآمد

بیشتر بخوانید

moghbeli.jpg

دکتر عطالله مقبلی

صورت جریان های نقدی

بیشتر بخوانید

moghbeli.jpg

آقای علی مصدر

معرفی اولین نرم افزار بودجه جامع عملیاتی بر مبنای 

بیشتر بخوانید

maham.jpg

دکتر کیهان مهام

صورت های مالی

بیشتر بخوانید

haghighat.jpg

دکتر رضا داغانی

ابزارهای مالی افشا

بیشتر بخوانید

haghighat.jpg

دکتر محمد حسن قائمی

ابزارهای مالی "ارائه

بیشتر بخوانید

haghighat.jpg

دکترمحمدحسین صفر زاده

رویه های حسابداری

بیشتر بخوانید

moghbeli.jpg

دکتر دانیال محجوب

مالیات بر درآمد

بیشتر بخوانید