مشاوران سیستم

استقرار

 

نصب نرم افزار

 

 

پس از عقد قرارداد به‌صورت کامل و اعلام واحد فروش به واحد خدمات پس از فروش مبنی بر نصب نرم افزار برای سازمان مورد نظر، ابتدا هماهنگی‏های لازم جهت بستر سخت افزاری و معرفی نماینده یا نمایندگان پروژه به‌صورت مکتوب انجام می‌شود، سپس اقدامات لازم جهت نصب نرم افزار با نماینده معرفی شده صورت می‌گیرد.

با توجه به توافق انجام شده، نصب به سه صورت انجام خواهد شد:

الف) در محل مشتری 

ب) به صورت ارتباط از راه دور  (Remote)

ج) در محل شرکت

 

الف) در محل مشتری

یک کارشناس از واحد خدمات پس از فروش، به سازمان مورد نظر مراجعه می‌کند و برنامه بر روی سرور و کلاینت‌های مورد نیاز نصب شده و آموزش نصب سرور و کلاینت‌ها به نماینده نیز توسط کارشناس اعزامی انجام خواهد شد.

ب) به صورت ارتباط از راه دور (Remote)  

فایل‌های مورد نیاز به همراه قفل سخت افزاری یا نرم افزاری و یا هردو برای سازمان ارسال خواهد شد که پس از دریافت توسط نماینده معرفی شده، کارشناس شرکت به‌صورت ریموت نرم افزار را در سرور و کلاینت‌ها نصب خواهد کرد و آموزش‌های نصب به نماینده نیز انجام می‌شود.

ج) در محل شرکت

این روش برای نصب نرم‌افزارهای تک کاربره کاربرد دارد که سرور مجزا نیز جهت برنامه مالی تهیه نشده و از کامپیوتر یا لپ تاپ کاربر جهت سرور و کلاینت استفاده می‌شود.

در این روش، ابزار الکترونیکی مشتری به شرکت مشاوران سیستم ارسال شده و اقدامات نصب توسط کارشناس انجام و در نهایت به مشتری تحویل می‌شود.

پس از نصب برنامه‌ها توسط بخش خدمات پس از فروش، تاییدیه نصب را به واحد آموزش تحویل میدهند و واحد آموزش طبق برنامه زمان‌بندی مدون با نماینده سازمان، هماهنگی لازم را انجام خواهد داد و در مراجعات حضوری طبق جدول زمان‌بندی، آموزش‌ها به کاربران داده می‌شود.